Tao

道 Tao Le chemin
Combat imaginaire metant en pratique différentes techniques.

image

Taos à main nu - 拳 Quán

  • da pao chui
  • guan tie men
  • shao yang quan
  • shi ba fan
  • lian san chui
  • zui qua (ivre)
  gun

  Taos aux bâton - 棍 Gùn

  • shi ba gun
  • feng huo gun
  • kai shan gun
  • liu he gun
  • mei qi gun
  • po zhen gun
  • luo wang gun
  • yi lu pai gun
  • yuan hou gun
  • wu hu qun yang gun
  • ye cha gun
jian

Taos à l'épée - 剑 Jiàn

 • da hong jian
 • er tang jian
 • fei ling jian
 • fei long jian
 • long xing jian
 • qi xing jian
 • shuang ci jian
 • wu tang jian
 • xi nv jian
 • xiao hong jian
 • xuan de shuang jian
dao

Taos au sabre - 刀 Dāo

 • long hu dao
 • fei dao
 • shao lin qian kun dao
quiang

Taos à la lance - 枪 Quiang

 • liu he qiang
 • dui hua qiang
 • er shi yi ming qiang
 • luo yi po men qiang
 • san shi liu ming qiang
 • shi ba ming qiang
 • shi san men qiang
 • yang jia qiang
 • mei hua qiang
chang

Taos à la pelle - 铲 Chǎn

 • hui sha chan
 • yue ya chan

Taos armé

 • fang tian ji
 • hei hu tong chui
 • hu tou shuang gou
 • zhi shen cha
 • yi lu cao lian